Ош облусунун Өзгөн районуна караштууЖазы айылдык Кеңешинин 2018-жылдагы 5-ноябрындагы № 37/11токтому

05 Ноября 2018

Жазы айылдык Кеңешинин V жана Vl  чакырылышынын сессияларында кабыл алынган токтомдордун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын реестрне киргизүү жөнүндө жазы айылдык Кеңешинин  2018-жылдагы 213 буйругу