Жазы айылдык кеңешинин 2018-жылдын 2-агустундагы № 58/13 токтому

17 Декабря 2018