Жазы айылдык кеңешинин 2018-жылдын 02-августундагы № 59/13 токтому

17 Декабря 2018