Жазы айылдык кеңешинин 2018-жылдын 29-октябрындагы №64/15 токтому

17 Декабря 2018