Жазы айылдык кеңешинин 2018-жылдын 30-ноябрындагы №68/16 токтому

17 Декабря 2018