Ош облусунун Өзгөн районунун Жазы айыл аймагынын жергиликтүү жамааттардын уставын бекитүү жөнүндө

26 Июня 2018

Урматтуу  Жазы айыл аймагынынын жергиликтүү  жамааттардын  мүчөлөрү- Сиздерди  Кара-Дыйкан айылынын Маданият үйүндө    2018-жылдын 02-июлунда өтүүчү жергиликтүү жамааттын усатвын бекитүү жөнүндө коомдук  талкууга  чакырабыз.

  • Жергиликтүү  жамааттын  мүчөлөрүнүн  ченем чыгаруу(элдик) демилгеси жана демилге көтөрүү тартиби.
  • Жергиликтүү жамааттын чогулуштары (жыйындары), коомдук угуулар, аларды уюштуруу жана өткөрүү  тартиби.
  • Элет көйгөйлөрүн биргелешип аныктоо (ЭКБА), жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө  жергиликтүү жамааттын катышуусу.
  • Биргелешкен мониторинг жана баа берүү.
  • Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу.
  • Жергиликтүү бюджет жана аны бекитүү тартиби.
  • Жергиликтүү өз алдынча  башкаруу  органдары  тарабынан кабыл алынуучу сыйлоо чаралары.
  • Уставды  бузгандыгы үчүн  жоопкерчилик.
  • Уставды  кабыл  алуунун  жана  өзгөртүүнүн  тартиби. 
  • Ушул маселелер боюнча  Жээренчи, Кара-Дыйкан, Кызыл-Дыйкан, Жазы айылдарында жана мекеме уюмдардын  коомдук уюмдардын жетекчилери жана мүчөлөрү  менен  талкуу  жүргүзүлүп  сунуштар алынган . Жыйынтыктоочуу талкууга  өз ой-пикирлериңиздерди, сунушуңуздар менен келип активдуу  катышып бериңиздер.