2020-жылдын бюджетинин долбоору боюнча коомдук угуу