Жазы айыл өкмөтүнүн 4 айылында БУУнун Азык-Түлүк программасынын негизинде2020-жылдын 20-апрелден 20-майга чейин окуу болуп өтөт