Интернешнл Алерт долбоор менен Ош шаарына семинарга барып окууп отурган мезгилибиз