Жергиликтүү бюджет

                        

                        Жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

Аталышы Өлчөө бирдиги 2016-жыл 2017-жылга план 2017-жылга план
  Жергиликтүү бюджет, баары

млн. сом

20442,3 21307,5 21858,7
1 Трансферттер:

 

  10934,0 12129,0 12418,2
1.1

Категориялдуу гранттар

млн. сом

     
1.2

Теңдөөчү гранттар

млн. сом 10934,0 12129,0 12418,2
1.3 Үлүштүк (дем берүүчү) гранттар млн. сом      
2 Өздүк кирешенин негизги киреше булактары, баары млн. сом 9656,2 9178,5 9440,5
2.1

Жергиликтүү салык, баары

анын ичинен:

млн. сом 6476,8 4363,8 4568,5
2.1.1. Подох.салыгы   1888,9 1655,0 1811,0
2.1.2. Бирдиктүү салык   3,0 70,0 70,0

 

 

2.1.3 Милдеттүү патент             81,6 50,0 57,0
2.1.,4. Ыктыярдуу патент   515,3 28,0 28,0
2.1.5.

Мүлк салыгы

  53,1 30,0 30,0
2.1.6. Транспорт салыгы   1024,7 573,0 573,0

2.1.7.

Физикалык жер салыгы   421,0 353,6 353,6
2.1.8. Салыктан эмес кирешелер баардыгы   4179,4 4814,7 4871,7
2.1.9. Жердин аренде акысы   0,5 22,0 22,0
2.1.10

Кайра бөлүштүрү фонду

        930,0 966,7 966,7
 

Таштанды чыгаруу

  112,4 80,0 80,0
 

Мамлекеттик пошлина

  6,5    
 

Кызмат көрсөтүдөн алынуучу төлөм

  3053,5 3420,0 3477,0
  Адм. штраф   6,2    
  Лицензия кармап тургандыгы үчүн   70,3 326,0 326,0
 

Юридикалык жер салыгы 

  840,8 751,2 751,2
  Айыл-чарба эмес жер салыгы   174,4 135,0 135,0
  Сатыктан алынуучу салык   474,0 446,0 488,0
  Роялти      20,0 20,0
2.2

Салыктык эмес төлөмдөр

миң сом      

анын ичинен:

   
2.2.1

Жердин аренда акысы

   
2.2.2. КБФ    
  Таштанды чыгаруу        
2.3

Муниципалдык менчикти пайдалануудан түшкөн пайда

миң сом      
 

анын ичинен:

       
2.3.1          
2.3.2          
3

Өздүк кирешенин негизги чыгаша булактары, баары

  19262,4 21364,5 24742,6
 

анын ичинен:

       
3.1. Турак-жай коммуналдык чарба   4221,2 5421,8 5793,6
3.2.

Айыл чарба

  334,0 251,6 264,0
3.3.

Маданият

  499,9 1283,2 1028,7
3.4.

Социалдык коргоо

  137,1 150,0 165,0
3.5.

Спорт жана дене тарбия

  15,0 150,0 300,0
3.6.

Башкалар

  14055,2 14107,9 17191,3
4

Төлөнбөй калган салык (недоимка)

 

       
 

анын ичинен:

       

                                                     

 

Аталышы

Микрокредиттер, млн. сом

1  

2016-жыл

2017-жыл

2018-жылга план

2

Өнөр жай өндүрүшү

     
3

Айыл чарба

     
4

Кайра иштетүү

     
5

Кызмат көрсөтүү

     
6

Курулуш

     
7

Транспорт жана байланыш

     

                                                           

                                                      

                                                   Айылдарды абат кылуу, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү 

                                                   

Аталышы Өлчөө бирдиги Абат кылуу, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү
2016-жыл 2017-жыл

2018жылга план

1

Жарыктандыруу

даана

38,5    
2

Көчөт отургузуу

даана

80,0 80,0 80,0
3

Гүлдөр

миң даана

     
4

Башкалар

даана

     

                                                         

 

 

Айылдардын аталышы

Оңдоону талап кылган жолдор, км/сом

Капиталдык оңдоодон өткөн жолдор, км/сом

2016-жыл

2017-жыл

2018-жылга план

2016-жыл

2017-жыл

Асфальт/

Шагал

1 Кара-Дыйкан

20,2\300,1

13,0\250,0

3,5\150,0

   

1,2\7900,0

2

Кызыл-Дыйкан

9,3\250,0

6,0\200,0

6,0\200,0

     
3

Жээренчи

9,5\250,0

5,8\200,0

2,0\100,0

     
4

Жазы

3,5\200,0

2,1\150,0

1,5\100,0