Кара-Дыйкан айылында ашар жолу менен көпүрө салып жатабыз