18-19- январда " Жергиликтүү деңгээлде пландаштырууда жана бюджетти түзүүдө гендердик сезимтал көрсөткучтөрдү колдонуу" темасында тренинг болду