" ЖӨБ органдарынын жергиликтүү жамаат алдындагы отчеттуулугу"темасы боюнча семинардын программасы 23-январда болуп өттүү

24 Января 2019

“ЖӨБ органдарынын жергиликтүү жамаат алдындагы отчеттуулугу”  семинарда: Пландоонун маңызы жана түрлөру анын ченемдик укуктук база, ченемдик укуктук база- КРнын бюджеттик кодекси, социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы жергиликтүү жамааттын жана ЖӨБ органдарынын биргелешкен аракет планы, пландоонун маңызы жана түрлөрү өз ара байланыш жана айрымачылыктар, жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуусунун модели. Мониторинг жана баалоо БАПка жүргүзүлгөн мониторинг жөнүндө отчет, Маалымат өнөкүгүн өторүү, коомдук иш чараларды даярдоо жана аларды өткөрүү темаларды кенири талкуулап үйрөндүк.