2019-жылдын 29-январь кунү Жазы айыл өкмөтүндө район менен биргелешип элдик көйгөйлөрдү аныктоо боюнча рейт жүргүзүлдү

01 Февраля 2019

2019-жылдын 29-январь кунү Жазы айыл өкмөтүндө район менен биргелешип элдик көйгөйлөрдү аныктоо боюнча рейт жүргүзүлдү

Район менен биргелешип Укук коргоо органдары, Социялдык өнүгүү башкармалыгы, архитектурадан,

 маамлекеттик каттоо кызматынан, соцфондон, РЭТтен, БББдан, саламаттыкты сактоо,

суу чарба башкармалыгынан, СЭСтен, а/ө аппарат кызматкерлеринин өкүлдөрүнөн Жазы айыл өкмөтүнүн Кара-Дыйкан айылында

 эл арасындагы кылмыштуулуктун жана  зордук зомбулуктун алдын алуу, элдин көйгөйлөрүн аныктоо үчүн  ар түрдүү тармактардан 60-70 өкүлү ишчарага катышып  4 топко бөлүнүп    ар бир үйгө кирип    кыдыруу болуп түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү