Жазы айыл өкмөтүнүн 4 айылында турак жай каттоо боюнча эсепчилерге окуу жүргүзүлүп жатат