Биргелешкен аракеттер планы (БАП)

Бекитемин

    “Жазы” айыл кеңешинин төрагасы: __________________ Акматов Ж. С. 

Жергиликтуу жамаат  менен  Жазы айыл аймагынын ЖОБ  органдарынын  2018-2019-жылдар  мезгилине

БИРГЕЛЕШКЕН  АРЕКЕТТЕР   ПЛАНЫ

 1. Багыты: Инфраструктура.   ((6-жергиликтуу маанидеги маселе) калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу);

    Көйгөйдун   аталышы  жана  сурөттөлүшү:  Жазы айыл аймагындагы Кара-Дыйкан, Жээренчи, Кызыл-Дыйкан айылдарында ички жолдордун начардыгы жана көпүрөлөрдүн жоктугу.

 • Кара-Дыйкан айылындагы ички жолдордун начардыгы жана айылдын жогору жактагы көпүрөнүн жоктугу.Айыл боюнча жолдор начар абалда, кээ бирлери аябай тар, Кара-Дыйкан айылынын жогорку жагындагы зергер маала жагында каналдагы көпүрө бузулган абалда турат. Ошол себептен элдер узак жол басууга туура келет, техника ал жерден такыр өтө албайт. Шалы эгиле турган талаадагы жолдор аябай начар, себеби шалыдан ашкан пайнап суулары жолго арык болуп агууда. Адырдагы жолдор 30 жылдан бери оңолбой келет, ошондуктан ал жолдордо техника менен чөп ташуу аябай кооптуу. Жээренчи айылындагы ички жолдордун начардыгы жана айылдын жогору жактагы көпүрөнүн начардыгы. Айыл боюнча жолдор начар абалда, кээ бирлери аябай тар, Жээренчи айылынын жогорку жагындагы каналдагы көпүрө аябай кооптуу болуп турат. Ошол себептен элдер узак жол басууга туура келет, техника ал жерден такыр өтө албайт. Шалы эгиле турган талаадагы жолдор аябай начар, себеби шалыдан ашкан пайнап суулары жолго арык болуп агууда. Адырдагы жолдор 30 жылдан бери оңолбой келет, ошондуктан ал жолдордо техника менен чөп ташуу аябай кооптуу. Кызыл-Дыйкан айылындагы ички жолдордун начардыгы. . Кызыл-Дыйкан айылында Комплекс МТФ коомчулугу боюнча жолдор начар абалда, кээ бирлери аябай тар. Шалы эгиле турган талаадагы жолдор аябай начар, себеби шалыдан ашкан пайнап суулары жолго арык болуп агууда. Адырдагы жолдор 30 жылдан бери оңолбой келет, ошондуктан ал жолдордо техника менен чөп ташуу аябай кооптуу.

   Бенефициарлар: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 6858 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3328 киши,  Жазы айылынын жашоочулары 1777 киши.Жазы АА Кара-Дыйкан, Жээренчи, Кызыл-Дыйкан айылдарындагы ички жолдорду оңдоо жана керектүү жерлерге көпүрө орнотуу.

 1. Багыты: Башка маселелер (16-жергиликтүү маселе) Тиешелүү калктуу конуштун аймагында жарнакты Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жайгаштыруу.

        Көйгөйдун   аталышы  жана  сурөттөлүшү:  Бюджет боюнча элде маалыматтын жоктугу.

 • Коомдук угуулар көптөн бери өз деңгээлинде өткөрүлбөгөндүгүнөн эл Айыл Өкмөттүн бюджети жана иштери боюнча кабардар эмес. Ошондуктан элде Айыл Өкмөттүн максаттары боюнча туура түшүнүк болбой жатат. Бул нерсе эки тарапты түшүнбөстүктөргө алып келүүдө, эл өкмөткө, депутаттарга ишеними төмөндөп, алар жөнүндө терс ой-пикирлери жаратууда.

    Бенефициарлар:  Жалпы Жазы айыл аймагынын тургундары 15826 киши: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 6858 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3328 киши,  Жазы айылынын жашоочулары 1777 киши, Кызыл-Дыйкан айылынын тургундары 3863 киши.

 1. Багыты: Социалдык маселелер.   (21-жергиликтүү маселе) дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу.

        Көйгөйдун   аталышы  жана  сурөттөлүшү:  Жазы айыл өкмөтүндө жаштарга спорт менен машыкканга шарттардын жоктугу.

 • Кара-Дыйкан айылында мектептеги эски спортзал негизги талаптарга жооп бербейт, душу жок, керек боло турган буюмдары менен камсыздалган эмес: мат, аркан, груша, жеңил жана оор атлетиканын аспаптары жана башкалары жок. Кышында спортзалдын ичи эшиктегидей суук. Мектептин жанында спорт аянтчанын шарты жок, стадиондо оңдой турган иштери көп, ал жер азыр баткак, тегиз эместигинен футбол ойногону такыр мүмкүнчүлүгү жок. Кыш мезгилинде мектепте дене тарбия өтүү орчундуу маселе. Айыл боюнча жаштар бош убакытында жолго чыгышып ар кандай чыр-чатак, терс нерселерге аралашууда. Ата-энелер балдары жөнүндө тынчсызданууда. Чың ден-соолук, нукура бактылуулук, достук, патриоттуулук, адилеттүүлүк, тынчтык, ынтымак жана башка ушул сымал түшүнүктөрдөн жаштар алыстап жатышат. Спорттук зал – бул мектептеги рекетчилик көйгөюн чечүү бир жолу.
 • Жээренчи айылында спортзал жок. Ошондуктан тез арада заманбап талаптарга жооп берген жакшы шарттары менен спортзал куруу аябай керек. Айыл боюнча жаштар бош убакытында жолго чыгышып ар кандай чыр-чатак, терс нерселерге аралашууда. Ата-энелер балдары жөнүндө тынчсызданууда.
 • Жазы айылында спортзал жок. Ошондуктан тез арада заманбап талаптарга жооп берген жакшы шарттары менен спортзал жана жайкы спорт аянтчасын куруу аябай керек. Кышында дене-тарбия сабагын өткөрүү аябай орчундуу болуп жатат. Айыл боюнча жаштар бош убакытында жолго чыгышып ар кандай чыр-чатак, терс нерселерге аралашууда. Чың ден-соолук, нукура бактылуулук, достук, патриоттуулук, адилеттүүлүк, тынчтык, ынтымак жана башка ушул сымал түшүнүктөрдөн жаштар алыстап жатышат.

    Бенефициарлар:  Кара-Дыйкан айылынын тургундары 6858 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3328 киши,  Жазы айылынын жашоочулары 1777 киши.

 1.   БагытыБашка маселелер 

Коөйгөйдун   аталышы  жана  сүрөттөлүшү:  Коомчулуктун сапаттуу жана ылдамдуу интернет байланышына жете албагандыгы. Учурда Кыргыз Телекомдон келген зымдар начар болуп иштен чыккан жана ал зымдар 2010-жылдары алынган. Ошондон бери жаңы зым коюлган эмес, ошол себептен бош турган столбаларды да кийин алып коюшкан Кыргыз Телеком жагынан. Азыркы учурда «Жазы» Айыл Өкмөтү боюнча Кыргыз Телеком сунуштаган сапаттуу жана ылдамдуу интернет каналдары иштебейт. Ошол себептен мектепте, айыл өкмөтүнүн мекемесинде, тургундарда интернет булактарынан керектүү маалымат алуу кыйынчылыкты жаратып жатат, өнүгүү аксап бара жатат.

Бенефициарлар:  Жалпы Жазы айыл аймагынын тургундары 15826 киши: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 6858 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3328 киши,  Жазы айылынын жашоочулары 1777 киши, Кызыл-Дыйкан айылынын тургундары 3863 киши.Жазы айыл аймагынын коомчулугуна сапаттуу жана ылдамдуу интернет байланышын жеткирүү.Көйгөйдү чечүү максатында жумушчу топ түзүү жана уюштуруу иштерин жүргүзүү, айыл аймак боюнча сапаттуу жана ылдамдуу интернет   каналын тартуу боюнча тийиштуу документтерди даярдоо (жолдомо кат, смета, зым тартуу схема, уруксат документтери ж.б.)1.1.Кыргыз Телекомго кат жазуу

 

 

 

 1. Багыты: Инфраструктура. (4-жергиликтүү маселе). Калкты ичүүчү суу менен жабдуу.

        Көйгөйдүн  аталышы  жана  сүрөттөлүшү:  Жазы айыл өкмөтүндө таза ичүүчү суунун жетишсиздиги.

Кара-Дыйкан айылында ичүүчү таза суу – аябай курч маселе. Илгертен бери суу түтүкчөлөрү айылдын көпчүлүк жерлеринде орнотулган эмес, орнотулган жерлер жараксыз абалда. Чоң айылдын бири-биринен алыс жайгашкан эки эле жерден ичүүчү таза суу агат. Ошондуктан суу алууга өтө узун кезек болуп калат. Көпчүлүк үй-бүлөөлөр суу алып келүү орчундуу болгондуктан арыктан эле суу ичүүгө мажбур болушат. Жыл сайын ар кандай эпидемиялык оруулар күчөлүүдө жана айыл боюнча жарандардын көпчүлүгүндө түрдүү-түрдүү мите-курттар аныкталууда.

       Бенефициарлар:  Кара-Дыйкан айылынын тургундары 6858 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3328 киши.

 1.  Багыты: Инфраструктура

        Көйгөйдун   аталышы  жана  сүрөттөлүшү:  Жазы айыл өкмөтүндө электроэнергиянын жетишсиздиги

Ушул мезгилде Жээренчи айылынын жогору жагында жаңы чекке жаңы трансформатор, столбаларды орнотуп, электроэнергияны жергиликтүү калкына жеткирүү зарыл. Учурда айыл боюнча столбалардын акыбалы өтө начар, кээ бири чирип араң эле турат. Мындай көрүнүш өтө кооптуу жана аябай тынчсыздантат. Шамалда зымдар үзүлүп, электр энергиясы тез-тез өчүп калат. Бул көйгөйдөн кутулуу максатында заманбап ыкмалар аркылуу заманбап талаптарга жооп бере турган трансформаторду, столбаларды орнотуу зарыл.Ушул мезгилде Кызыл-Дыйкан айылдын жогору жагында жаңы чекке Комплекс МТФ коомчулугуна жаңы трансформатор, столбаларды орнотуп, электроэнергияны жергиликтүү калкына жеткирүү зарыл. Учурда айыл боюнча столбалардын акыбалы өтө начар, кээ бири чирип араң эле турат. Мындай көрүнүш өтө кооптуу жана аябай тынчсыздантат. Шамалда зымдар үзүлүп (бул аябай кооптуу), электр энергиясы тез-тез өчүп калат.

      Бенефициарлар:  Жээренчи айылынын тургундары 3328 киши,  Кызыл-Дыйкан айылынын тургундары 3863 киши.Жазы айыл аймагындагы Жээренчи жана Кызыл-Дыйкан айылдарындагы жаңы чектеринде электроэнергияны жетиштүү камсыз кылуу

 1.   Багыты: Инфраструктура (7-жергиликтүү көйгөй). Жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу.

 

         Көйгөйдун   аталышы  жана  сурөттөлүшү:  Жазы айыл өкмөтүнүн көчөлөрүндө түнкү мезгилинде жарыктандыруунун жоктугу

Жазы АӨ боюнча түнү жолдор караңгы, жол көрүнбөйт, кайсыл ит келип тиштеп алат же кайсыл ташка чалынам же кайсыл чуңкурга жыгылам деген коркунучтар пайда болот, кооптуу. Кышында күн тез баткан маалда окуучулар окууга эртең менен караңгыда кетишет жана түштөн кийин окугандар кечинде караңгыда окуудан кайтышат. Ал окуучулардын туугандары тынчсызданышат.

    Бенефициарлар:  Кара-Дыйкан айылынын тургундары 6858 киши

 1.  Багыты: Социалдык маселе. (15-жергиликтүү көйгөй). Турмуш тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана керектен чыгаруун уюштуруу.

 

        Көйгөйдун   аталышы  жана  сурөттөлүшү:  Жазы айыл өкмөтүндө таштандыларды чыгаруу жолго коюлбагандыгы

Жазы АӨ боюнча таштандыларды уюштуруу маселеси жакшы болбогондуктан таштандылар адыр жака, суу жууп кеткен жерлерге, каналдардын бойлоруна, көчөгө ыргытылат. Алардын ичинде жаратылышка зыян келтире турган заттар аябай көп. Өспүрүм жаш балдар көчөдө ойногон учурунда кооптуу абал түзүлөт. Таштандылар маселесин туура чечүү – бул тазалыкты сактоо, ден-соолукту жана жаратылышты коргоо. Бенефициарлар:  Жазы АӨ тургундары 15826 киши.

 1.  Багыты: Инфраструктура (12-жергиликтүү көйгөй). Муниципалдык транспорттун иштешин касыз кылуу жана калктуу конуштардын чегинде коомдук транспорттун иштешин жөнгө салуу.

 

        Көйгөйдун   аталышы  жана  сурөттөлүшү:  Жазы айылында маршруттук таксинин каттабагандыгы

Өзгөн шаары менен Жазы айылына чейин өз убакыты менен каттап турган маршруттук такси жоктугунан Жазы айылында элдер шаарга барып келүүдөн кыйналышууда. Женил унаадагы таксислердин жол киреси 50 сом кымбат болууда. Кээ бир күндөрү такси жок көпкө чейин адамдар күтүп,   бара турган жерине өз убакытында жете албай азап чегүүдө. Бир жыл башта бир шоопур өз жеке маршруттук унаасы менен иштеп көргөн экен, бирок анын өз белгиленген убакыттары болбогондуктан элге анын кызматы ыңгайсыз болгон экен.

        Бенефициарлар:  Жазы айылынын жашоочулары 3328 киши.  

Маршруттук таксини Өзгөн шаарынан Жазы айылына толук кандуу белгиленген өз убакыты менен кызмат кыла турган кылып уюштурулду.

 

Жазы ААнын  АӨ  башчысы                    _______________________                                 Ибраимов М. Т.

«МАКУЛДАШЫЛДЫ»

ДТ  лидери «Жол, бюджет жана таштандылар маселелери боюнча»                                       _________________                        Боромбаев Жамшит            

ДТ лидери «Таза суу, мектепке чейинки балдардын маселелери боюнча»                            _________________                         Азимова Мейликан     

ДТ лидери «Электроэнергия, жарыктандыруу жана маршрут такси боюнча»                      _________________                        Султанов Канат     

ДТ лидери «Спорт жана ылдамдуу интернет маселеси боюнча»                                            _________________                        Чакаев Улан