Мыйзам чыгаруучулук

Конституция, кодекстер Мыйзамд

 

Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин Типтүү регламенти, айыл өкм

1. Конституция, кодекстер

 • 2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы
 • Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, 2016-жылдын 16-майы № 59

2. Мыйзамдар

 • КР Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” 2016-жылдын 16-майы № 60
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө
 • КР Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, 2016-жылдын 30-майы № 75
 • КР Мыйзамы Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө
 • КР Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”
 • КР Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”
 • КР Мыйзамы Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө
 • КР Мыйзамы Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө
 • КР Мыйзамы Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, Бишкек шаары, 2000-жылдын 13-январы N 3
 • КР Мыйзамы Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө, Бишкек шаары, 2002-жылдын 15-марты N 37
 • КР Мыйзамы Жер казынасы жөнүндө, Бишкек шаары, 2012-жылдын 9-августу N 160
 • КР Мыйзамы Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Бишкек шаары, 2011-жылдын 14-июлу N 98
 • КР Мыйзамы Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, Бишкек шаары, 2011-жылдын 14-июлу N 96
 • КР Мыйзамы Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, Бишкек шаары, 2011-жылдын 15-июлу N 101
 • КР Мыйзамы "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө", 2014-жылдын 17-июлу № 139

3. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти

 • Айылдык кеңештин иш аракеттеринин Типтүү планынын долбоору (март 2017-ж.)
 • Айылдык кеңештин Туруктуу комиссиясынын иш аракеттеринин Типтүү планынын долбоору (март 2017-ж.)
 • Айылдык кеңештин Типтүү регламенти (кыр.)
 • Айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти
 • Жергиликтүү жамааттын уставы